CONDUCTUS Nordic Education är ett utbildningsföretag i Vasa. Vi organiserar föreläsningsdagar och utbildningar i olika ämnen inom de frågor som berör företag och organisationer. Conductus förmedlar även talare, föreläsare, moderatorer, experter och debattörer i Finland men även internationellt. Vid "Talarförmedling" hittar du information om de talare vi arbetar med. Vill du veta mer eller få förslag på talare så tveka inte att ta kontakt med oss.

Vi ordnar även utbildningar för främst internationella experter i frågor om integrering av invandrare och utbildar invandrare i hur man startar företag i Finland.