GUNNAR EKMAN

 

Pudelns kärna i min bok är att det vi ofta beskriver som skitsnack och skvaller vid fikaborden i själva verket är ett nödvändigt småprat. Det är det informella snacket på jobbet som är nyckeln till det ledarskapet. För ledare som begriper att använda sig av småpratet på ett bra sätt leder det till kreativitet, lärande och lönsamhet.

Under de senaste 20 åren har jag mött över 20.000 chefer och än fler medarbetare i allt från stora internationella företag, offentliga organisationer och myndigheter till små privata företag.

Det som driver mig är att göra avtryck. Att skapa förändring så att någonting verkligen händer på riktigt. Det kan handla om att ett företag lyckas med en organisationsförändring eller att en enskild individ förändrar sitt beteende. Jag tror också stenhårt på att energi är nyckeln till ett modernt ledarskap.