LENA NYLANDER

 

Ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (ID) löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Risken för psykisk sjukdom är ytterligare ökad om personen har samtidig autismspektrumstörning (ASD). Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen, ibland förväxlas sjukdomssymtom med beteenden som hör till autism.


Så kallade utmanande beteenden är det som ofta gör att man söker sjukvården och inom vården är kunskapen därför viktig om ID, ASD hos vuxna med ID och sjukdomspanoramat i dessa grupper. Utmanande beteenden kan ha psykisk eller kroppslig sjukdom som bakgrund, eller vara tecken på en ogynnsam miljö. Utmanande beteenden och/eller psykisk sjukdom försämrar livskvalitet, men det finns behandlingsmöjligheter, som oftast har god effekt. Det finns också möjligheter att förebygga ohälsa.


Föreläsare är överläkare, med dr Lena Nylander, som är vuxenpsykiater från Lund, Sverige. Lena Nylander har arbetat i många år med vuxna med ID och/eller ASD inom vuxenpsykiatrin och vuxenhabiliteringen. Hon har forskat på området, har lång erfarenhet av att utbilda och handleda samt har ett anhörigperspektiv. LN arbetar för närvarande i region Skånes specialistteam för vuxna med ID och svåra utmanande beteenden. Hon var huvudredaktör för boken ”Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin. Kliniska riktlinjer för bemötande och behandling”, utgiven av Svenska Psykiatriska Föreningen i februari 2019. Vi vill också nämna att Lena Nylander & Mats Jansson har kommit ut med en ny bok som handlar om gruppboende. Boken "I den bästa av världar" beskriver vad som behövs för att en gruppbostad för vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning ska fungera så att både boende och personal trivs och utvecklas.

Sagt om Lena Nylanders föreläsningar:

En jättebra föreläsning med mycket information
Tack igen för dagens föreläsningstillfälle, det var mycket givande
Tack för en bra kursdag!
Tack för en intressant föreläsning igår.
Tack för en super-bra dag med Lena. Mycket nyttiga infallsvinklar och många bra boktips
Det var verkligen en bra föreläsning. Som förälder lärde jag mig flera saker om autism, som jag inte känt till från förut.
Tack för att ni ordnade föreläsningen med Lena Nylander. Mycket givande dag!
Tack för en intressant och lärorik föreläsning!

 

Samarbetspartner:

 

 

 

Simons Cyan 70