STORA LEDARSKAPSDAGEN 2015

 arrangeras den 19 mars 2015 vid Academill i Vasa

Pris 280 euro + moms t.o.m. 10 mars sedan 310 euro + moms, OBS! Det förmånligare priset förlängd, gäller till 16 mars! 

Kom 4 och betala för 3!

NIORD-medlemmar 20 euro rabatt!

Moderator: Pia Simons

Årets tema är: Kan mjuka värderingar och empati skapa
resultat?

Anmälning: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 050-511 8445


Då det sker stora förändringar både inom och utom organisationen krävs det stort mod och ett slags nytänkande av ledaren. Goda förutsättningar för att lyckas, beror till stor del på om ledaren förmår förmedla målbilden för att sedan kunna delegera och ställa krav på medarbetarna, utan att köra över. Det krävs att man är duktig på rekrytering - är en god människokännare. Ledaren måste utgå från sig själv och ha en klar självbild för att få med sig de andra. Självinsikten blir då  ett kraftfullt verktyg för ett mera empatiskt ledarskap och kommunikationen löper smidigare i organisationen och ökar den kollektiva styrkan.

 

UTSATT LEDARSKAP - ATT DRIVA FÖRÄNDRINGSARBETE I STORA ORGANISATIONER

Carin Götblad berättar om sin egen erfarenhet av ledarskap och idéer kring motgångar och framgångar. Hon ger konkreta tips som är lätta att applicera i egen organisation, t.ex. hur hon involverar medarbetare underifrån och upp. Hon påpekar vikten av att inflytande och ansvar hänger ihop. Carin arbetar med viktiga värderingsfrågor som bemötande och attityder, mångfald, jämställdhet och nytänkande. Resultatet är effektiviseringar som den interna moralen och höjt anseende för myndigheten. Orädd och medmänsklig bekämpar hon fördomar både inom sin mansdominerade yrkeskår och ute i samhället.

Carin Götblad är regionpolischef för Polisregion Mitt, som omfattar Upplands län, Västmanlands- och Gävleborgs län. 2007 blev Carin Götblad utnämnd till Årets chef. Året därpå blev hon utsedd till Årets yrkeskvinna och fick även Affärsvärldens ledarskapspris Årets Ledare med följande motivering ”Genom ett kreativt, målmedvetet och starkt personligt ledarskap har pristagaren förändrat och förnyat en stor och traditionstyngd organisation.

   
 

FRÅN MONOPOL TILL ETT KUNDDRIVET FÖRETAG I KONKURRENS

VD Ann Carlssons recept för att leda ut Apoteket på den fria marknaden är ett gott ledarskap. År 2009 släppte staten monopolet om Apoteket och i och med detta påbörjades ett förändringsarbete som på flera sätt är historiskt inom svenskt arbetsliv. Staten sålde ut 2/3 av de svenska apoteken till privata aktörer. Apoteket är idag ett framgångsrikt och kunddrivet företag. Medarbetarna i organisationen skulle anpassa sig till en ny konkurrenssituation och Ann var den som med sin motiverande och medmänskliga ledarstil och mod, lotsade organisationen genom en enorm omställningsprocess. Hennes ledarstil är både kund- och resultatorienterad, kombinerat med ett genuint intresse för människor och deras potential.

Ann Carlsson är VD för Apoteket AB. Innan dess har hon haft olika uppdrag inom ICA-koncernen, senast som chef Affärsområden ICA. Enligt Veckans Affären var hon en av Sveriges mäktigaste kvinna, på plats nr 14 för år 2014. 

   
 

INSTINKT ELLER INSIKT: RESULTAT GENOM EMPATISKT LEDARSKAP

Gerhard Bley talar om vikten av att ha en god självbild för att kunna leda framgångsrikt. Bredbar ost, majonnäs – och empatiskt ledarskap. Märklig kombination? Inte för Gerhard Bley som är VD för livsmedelskoncernen Kavli. Det är inte så vanligt att någon som sitter på en ledande position pratar om vikten av medkänsla och empati. För att få med dig de andra måste du utgå från dig själv. Men hur inför man det på riktigt, i chefsvardagen? Bley har personligen gjort en livsresa och började gå i terapi ”I den processen lärde jag mig mycket om mig själv och varför jag reagerar som jag gör.” Självinsikten blev ett kraftfullt verktyg i hans mera empatiska ledarskap och han sände hela ledningen på terapi. Kunskapen utnyttjas utan prestige och leder till att öka gruppens kollektiva styrka.

Gerhard Bley är VD för livsmedelsföretaget O. Kavli AB och har ett långt förflutet som chef inom både det privata näringslivet (Arla Foods, Arvid Nordquist AB m fl) och ideella organisationer. Han har även skrivet boken ”Instinkt eller insikt: resultat genom empatiskt ledarskap” som finns till försäljning under föreläsningsdagen.

   
 

ATT LEDA TILL ATT LYCKAS

Mika Lindfors fascineras av hur enkelt det egentligen är att kommunicera med varandra men hur vi ofta kommunicerar så att det uppstår problematiska och svåra situationer. Att lyssna är en konst. Likväl måste man vara tydlig i sina budskap för att bli förstådd. Han har alltid varit intresserad av människan och människans sätt att fungera i olika situationer och hur vi kan skapa välfungerande relationer. Han ser på sin omvärld med lösningsfokuserade ögon vilket innebär bl.a. att han tror på att varje människa har en förmåga och vilja att lösa sina egna problem.

Mika håller omtyckta utbildningar och föreläsningar med olika teman bl.a.om att möta kunden/klienten så att kommunikationen fungerar väl, arbetsplatspsykologi med inblick i konflikt- och stresshantering, burnout, arbetsplatsmobbning och välmående på arbetsplatsen. www.mikalindfors.fi

 

 ------------------