Marie Andervin

 

Ett av de hetaste och mest omdiskuterade ämnena just nu är digitalisering, men vad handlar det egentligen om och hur kan ledningen ta sig an frågorna? Vad är ledningens ansvar i all förändring? Var ska vi börja? Vilka resurser behövs? Vad ska vi fokusera på?

”Framgångsrik digital transformation kommer inte genom att implementera ny teknik, utan genom att transformera organisationen till att ha förmågan att dra fördel av förändringsvågorna.”

Det vi med säkerhet vet, är att det aldrig kommer att gå så långsamt som det gör just nu. Nya aktörer, som inte finns idag, kommer att lansera lösningar som gör att våra egna sätts ur spel om vi själva inte tar ledarskap i utvecklingen. Vi vet att verksamheter kommer att bedrivas på andra sätt, organiserar oss annorlunda, anställa nya kompetenser, automatisera stora delar av det interna arbetet, investera i ny IT-infrastruktur och använda data och analys för att ta bättre beslut och utveckla nya erbjudanden. Digitaliseringen kommer att förändra bolag i grunden.

Denna seminariedag vänder sig till dig som arbetar i ledningsgruppen. Med hjälp av interaktion och diskussion reder vi ut begrepp och fokuserar på viktiga digitala trender vi står inför, hur de påverkar verksamheten och tar lärdom av de bolag som lyckas med sin digitalisering.

Det handlar inte om teknik, utan om människor, förändring och ledarskap."

 

Seminarieledare är Marie Andervin, medgrundare av DigJourney, författare och rådgivare inom digitalisering av verksamheter, digital transformation. Hennes passion är att förmedla kunskap, ingjuta framtidstro och inspirera till mod i individer och organisationer.

Med tesen att digital mognad ökar verksamheters konkurrenskraft arbetade hon och Joakim Jansson, under tre års tid, tillsammans med forskning och näringsliv med att på djupet förstå digitaliseringens möjligheter. Resultatet landade i den egenutvecklade arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen som syftar till att hjälpa styrelse och ledning att ta kommandot i sin transformation som beskrivs steg för steg i boken Att leda digital transformation.

att leda digital transformation

Syfte och Mål

Syftet är att du efter dagen ska ha landat i insikter i hur ledningsgruppen kan bidra i och aktivt ta ledarskap över digitaliseringen. Tillsammans med ny kunskap, nya verktyg och övningar kan du själv starta och driva diskussionen i din ledningsgrupp.

Förberedelse

Du bjuds in till att utvärdera din organisations digitala mognad genom ett digitalt mognadstest. Detta är ett verktyg för att starta upp dina tankar, frågeställningar och öka förståelsen för vad som kommer att diskuteras under seminariedagen.

Seminariedagens agenda

  • Check-in
  • Digitalisering, vad är det som alla pratar om?
  • Så påverkas verksamheten av digitalisering
  • Vad händer i en verksamhet som digitaliseras?
  • Hur ska ledningsgruppen agera och ta ledarskap över digitalisering av verksamheten?
  • Avslutande workshop och reflektioner. Vad behöver ni göra för att säkerställa er framtida konkurrenskraft?

 

När komplexiteten är stor och möjligheterna och fällorna är många, är det svårt att veta vart fokus och resurser bör läggas. Syftet med arbetsmetodiken Digital Maturity Matrix är att underlätta för styrelser, vd:ar och ledningar att ta kommandot i digitaliseringen och att ge arbetet med digitalisering en tydlig struktur med handfasta råd och rekommendationer.