Susanne Bejerot2 beskuren

 

 SUSANNE BEJEROT

 

I föreläsningen om tvångssymtom diskuteras dess orsaker, överlappning med andra psykiatriska sjukdomstillstånd (autism, tics,  pandas/pans), förhållningssätt, KBT-metoder och medicinsk behandling.

Susanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och  professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med barn och vuxna med OCD, men också med ADHD, autism, psykoser och psykisk utvecklingsstörning. Hennes nuvarande forskning handlar om immunologiska faktorer som kan förklara psykisk sjukdom (främst pandas/pans). Hon har också fördjupat sig i mekanismer som leder till mobbning och intresserat sig för motorikens betydelse.

Susanne har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism (tillsammans med Anna Sjölund). Hon har också tillsammans med medarbetare utarbetat Almametoden, en gruppterapi för vuxna med autism som kommer att ges ut på Hogrefe förlag under 2019.

 

 

Samarbetspartner: