GUNNAR EKMAN

Tempot är högt på jobbet idag. Vi sitter i möten, administrerar, svarar på mail och hanterar brandkårsutryckningar. I vardagens brus är det lätt att glömma och missa ledarskapet. Ledarskap handlar om att förstå samspelet mellan människor och få verktyg och idéer till att leda i praktiken. Det är nämligen i det vardagliga samspelet på jobbet som det bestäms vilka värderingar som gäller, hur kulturen är och vilka beslut som skall gälla. Lev som du lär, både på formella arenor som möten, men också på mer informella arenor som kaffebord, efter möten etc. Led i vardagen med verktyg som coaching och feedback och förstå hur och när redskapen bör användas.

Det som vi ofta beskriver som onödigt snack och skvaller vid fikaborden är i själva verket är ett nödvändigt småprat. Det är det informella snacket och skvaller vid fikabordet som i själva verket är ett nödvändigt småprat och som är nyckeln till det ledarskapet. För ledare som begriper att använda sig av småpratet på ett bra sätt leder det till kreativitet, lärande och lönsamhet.

Det som driver Gunnar är att göra avtryck. Att skapa förändring så att någonting verkligen händer på riktigt. Det kan handla om att ett företag lyckas med en organisationsförändring eller att en enskild individ förändrar sitt beteende. Han tror också stenhårt på att energi är nyckeln till ett modernt ledarskap.

Gunnar Ekman är polisen som gick vidare till civilingenjör och senare till ekonomie doktor i organisation och ledarskap. Under de senaste 20 åren har han mött över 20.000 chefer och än fler medarbetare i allt från stora internationella företag, offentliga organisationer och myndigheter till små privata företag. Han har också skrivit böcker och i hans senaste bok "Flyt: ladda dig och andra med energi" förklarar han vad som händer i dig med färre energitjuvar och om du hade mer energi. Ja, då kommer både goda resultat och bättre hälsa.