Thomas Lundqvist är en framgångsrik föreläsare, coach och författare. Hans föreläsningar är innehållsrika och ger nya perspektiv. Han drivs av en dröm att flera ska få veta mer om hur vi människor tänker och agerar i olika situationer.

Thomas tror nämligen att ökade kunskaper om detta kan leda till enorma förbättringar i de allra flesta sammanhang. Tänk dig att du förstår och vet mer om hur andra tänker i din omgivning. Skulle det förändra ditt sätt att agera tror du? Hans föreläsningar skapar dessa insikter som gör att ledare och medarbetare agerar annorlunda framöver.

Hans föreläsningar ger alla motivation och inspiration att skapa bestående utveckling och hållbara förändringar. En av nycklarna är kommunikation i alla dess former.

"Våga ändra på ditt sätt att kommunicera. Det gör en enorm skillnad och det blir både lättare och roligare om du förstår mer om hur du själv och andra fungerar”, säger Thomas Lundqvist.

Nyckelord: Försäljning, ledarskap, kommunikation och motivation

 

Boka Thomas Lundqvist:

(Blanketten skickas direkt till Thomas och en kopia till den epostadress du uppgav)