Bo Hejlskov Elvén har 25 års erfarenhet av handledning och utbildning kring beteendeproblem vid funktionsnedsättningar. Han är förgrundsgestalt för lågaffektivt bemötande i Sverige och har bland annat introducerat lågaffektivt bemötande i Norden. 

Hejlskov Elvén är leg psykolog, cand. psych. från Köpenhamns Universitet, föreläsare, författare och handledare. Bo har svensk (leg. psykolog), dansk (autoriseret psykolog) och europeisk (lic. EuroPsy psychologist) psykologlegitimation.

Nyckelord: Lågaffektivt bemötande, problemskapande beteende, neuropsykologi, stressforskning och affektteori

Boka Bo Hejlskov Elvén: