Erik Kiviniemi har en lång karriär som skådespelare och teaterchef och nu är det Vasa Stadsteaters tur att få ta del av hans kreativa och skickliga ledarskap. En stor styrka i hans ledarskap är att han skapar samhörighet i organisationen och kan konsten att informera så att alla känner sig delaktiga och rätt informerade.

Som teaterchef har han visat på gott ekonomiskt ledarskap och har lyckats få teatrar som hamnat i ekonomiska problem att blomstra igen. För att lyckas måste målen för arbetet vara mycket konkreta, uttalade och djupt förankrade bland medarbetarna. TV-åskådarna har bekantat sig med Kiviniemi i den populära tv-serien Rederiet, som producerades av Sveriges Television.

 

Boka Erik Kiviniemi: