Mika har alltid varit intresserad av människan och människans sätt att fungera i olika situationer och hur vi kan skapa välfungerande relationer. Han ser på sin omvärld med lösningsfokuserade ögon vilket innebär bl.a. att han tror på att varje människa har en förmåga och vilja att lösa sina egna problem.

Mika håller omtyckta utbildningar och föreläsningar med olika teman. Teman är bl.a. att möta kunden/klienten så att kommunikationen fungerar väl, arbetsplatspsykologi med inblick i konflikt- och stresshantering, burnout, arbetsplatsmobbning och välmående på arbetsplatsen.

Han fascineras av hur enkelt det egentligen är att kommunicera med varandra men hur vi ofta kommunicerar så att det uppstår problematiska och svåra situationer. Om vi har två öron och en mun, varför har vi svårt att komma ihåg det? Att lyssna är en konst. Likväl måste man vara tydlig i sina budskap för att bli förstådd.

Mika Lindfors är utbildad psykoterapeut, arbetshandledare, timetamingcoach och NLP Master.

Nyckelord: lösningsfokuserat arbetssätt, NLP, dialogiska metoder (bl.a. framtidsdialog), brådska och jäkt (www.timetaming.com), aktiverande metoder, välmående på arbetsplatsen

 

Boka Mika Lindfors:

(Blanketten skickas direkt till Mika och en kopia till den epostadress du uppgav)