Carina föreläser och håller workshops under konceptet MindClub och berör teman som hur du kan förändra ditt liv på olika områden med hjälp av Tankens kraft - att du väljer själv hur du använder den!

Det kan handla om hälsa, mental träning, nå mål eller samla kraft i nuet. Genom att jobba med mental träning, kommunikation och närvaro i nuet så kan vi tillsammans skapa en trevligare och smidigare tillvaro för oss alla såväl hemma som på jobbet. Praktiska verktyg som målfokusering och avslappningsträning gör att vardagsstressen blir mera hanterbar. Vad vi tänker och kommunicerar påverkar oss i vår vardag och gör oss till dem vi är. För att åstadkomma förändring behövs ny inspiration och verktyg för att omsätta tankar och idéer i praktiken.

Carina är Associate Certified Coach (ASS) samt politices magister med inriktning på masskommunikation (Åbo Akademi). Carina har över 20 års erfarenhet av att jobba med kommunikation på olika sätt. Först som journalist på Rundradion och dagspress men även som informationschef för samkommunen Svenska Österbottens Förbund, där hon ansvarade för såväl intern som extern information samt uppbyggnaden av brandet Yrkesakademin i Österbotten.

Sedan hösten 2012 är hon egen företagare för Wasa Wellness – ett företag som hon själv byggt upp och förvandlat en tidigare allmän bastu till en oas för välmående mitt i Vasa. I huset finns idag ett 20-tal företagare som under Carinas ledning samarbetar om allt som har att göra med alternativa vårdformer och förebyggande hälsovård. Mer information på www.wasawellness.fi.

Nyckelord: Coaching, målfokusering, ledarskap, här och nu, mindfulness, tankar, stresshantering och kommunikation.

 

Boka Carina Granö-Träskelin: