Sveriges mäktigaste kvinna, Azita Shariati, VD på Sodexo AB, har ett starkt engagemang för samhällsfrågor och utveckling. I sin föreläsning talar hon bland annat om hållbart ledarskap, mångfald och jämställdhet.

Hon har en stark övertygelse om att mångfald och jämställdhet bidrar till bättre resultat och högre tillväxt och att det blir lättare att rekrytera och behålla rätt kompetens inom organisationen.

Azita Shariati vet att utveckling och lönsamhet handlar om att hitta kompetenser. Hon har med sin vassa ledarstil ökat antalet kvinnor på chefspositioner från 14 till 50 på några år och visat i praktisk handling att det går att genomföra visioner. Hon anser att makt inte är ett endimensionellt begrepp utan har bytt skepnad och nu sitter makten hos den som kan göra skillnad. ”En stor del av ledarskapet handlar om kommunikation, bygga god laganda, ge förutsättningar och mål men också att lyssna”, säger hon.

Azita Shariati har mottagit många utmärkelser och priser bl a att tidningen utsåg Shariati till näringslivets mäktigaste kvinna 2015 med motiveringen. Hon blev dessutom utnämnd till Årets chef 2015 och till Årets mäktigaste direktör 2016 och “European Diversity Awards” 2015,som uppmärksammar organisationer och individer som under det gångna året visat engagemang och kreativitet i frågor rörande jämställdhet, mångfald och inkludering. Utmärkelserna ses av många som mångfaldens motsvarighet till filmvärldens Oscarstatyetter. Shariati ingår i Regeringskansliets analysgrupp med uppgift att föreslå hur Sverige ska möta nya utmaningar på arbetsmarknaden.

Nyckelord: Ledarskap, mångfald, jämställdhet

Boka Azita Shariati: