FRÅN MILITÄRT ORDERGIVANDE LEDARSKAP TILL ETT HOLISTISKT INKLUDERANDE LEDARSKAP - ett Lean Vertikalt ledarskap

 

 

 LEIF ÖSTLING

 

Industrins tungviktare Leif Östlings ledaregenskaper är vida kända och han anses med rätta vara en av Sveriges absolut bästa börsbolagschefer. Hans insatser för svensk industri under de senaste decennierna kan knappast överskattas. Han har varit en aktiv, tydlig och respekterad näringspolitisk aktör, vilket också ledde till att han har varit rubrikernas man. Under hela hans tid som VD visade Scania en imponerande utveckling till ett tekniskt världsledande företag i sin bransch, med en god ekonomisk utveckling, alltid med positiv vinstmarginal. Hans fokus har ständigt varit svensk industrins konkurrenskraft, där både mänskliga och ekonomiska resurser måste ges bästa förutsättningar.

Under sina totalt 23 år som chef för Scania gjorde Leif Östling sig också känd för att vara fusionernas fiende och när huvudägaren Investor (Wallenbergs maktbolag) sade ja till att slå ihop Scania med konkurrenten Volvo Lastvagnar år 2000, motsatte sig Östling detta och gick segrande ur striden. Senare fortsatte Leif Östling kampen för ett självständigt Scania då han öppet gick emot MAN:s planer på att köpa upp bolaget via börsen. Östling vann även den kampen när Scanias ägare tackade nej till tyskarnas bud.

Efter sin utbildning till både civilingenjör och civilekonom kom Östling till Scania-divisionen där han avancerade via en rad olika befattningar. Det var början på en yrkeskarriär som skulle ta honom till den absoluta industritoppen. Bland annat var han ansvarig för långsiktig planering och när Scania år 1994 bröts ut ur Saab Scania-koncernen och blev ett självständigt bolag utsågs han till dess VD och 2012 gick han vidare till en position i koncernledningen för Volkswagen.

 

 DET HANDLAR OM BRA ATTITYD

ceciliea

CECILIE ANDVIG

 

Cecilie är en intressant och engagerande person och en mycket omtyckt föreläsare. Hon har blivit vald till Årets Motivator två gånger vid Confex, Scandinaviens största organisatör av kurser och konferenser. Mycket av det Cecilie föreläser om handlar om våra attityder mot andra, oss själva och vårt arbete. Cecilie är en kvinna med lång erfarenhet och ett «ungt sinnelag»

Hon har jobbat inom SAS-koncernen med utbildning inom försäljning och service, som instruktör inom Time Manager International och under flera år med service- och motivations-kurser i Scandinavian Service School. Inom organisationen Up with People var hon bl.a. PR/Promotion ledare i USA och därefter regionchef för turnéer inom Norden. Cecilie är från Norge, men talar flytande svenska.

 

 

LEDARSKAP SOM GER RESULTAT

 

GUNNAR EKMAN

 

Det vi ofta beskriver som onödigt snack och skvaller vid fikaborden är i själva verket ett nödvändigt småprat. Det är det informella snacket på jobbet som är nyckeln till ett ledarskap som ger resultat. För ledare som begriper att använda sig av småpratet på ett bra sätt leder till kreativitet, lärande och lönsamhet.

Det som driver honom är att göra avtryck. Att skapa förändring så att någonting verkligen händer på riktigt. Det kan handla om att ett företag lyckas med en organisationsförändring eller att en enskild individ förändrar sitt beteende. Gunnar Ekman tror också stenhårt på att energi är nyckeln till ett modernt ledarskap.

Gunnar Ekman är polisen som gick vidare till civilingenjör och senare till doktor i organisation och ledarskap. Under de senaste 20 åren har han mött över 20.000 chefer och än fler medarbetare i allt från stora internationella företag, offentliga organisationer och myndigheter till små privata företag. Han har också skrivit böcker och i hans senaste bok "Flyt - Ladda dig och andra med energi" förklarar han vad som händer i dig med färre energitjuvar och om du hade mer energi. Ja, då kommer både goda resultat och bättre hälsa.


 

LEDA ETT INTERNATIONELLT TEAM I ETT SNABBVÄXANDE FÖRETAG

 

 

ALEXANDRA SEVELIUS

 

”Vi är bara i början, vi tänker fortsätta att växa och bli riktigt stora” säger Alexandra Sevelius på RELEX Solutions. Företaget som just nu finns i 10 olika länder, stöder detaljhandelsföretag i att förbättra deras konkurrenskraft genom att styra och effektivisera deras varusortiment och optimera personalplanering baserat på noggranna prognoser.

Alexandra talar om sin väg till företagets Head of Marketing and Communications, vad som krävs och vilka utmaningar man som ung kvinna kan möta på vägen, är man själv det största hindret? Det är väldigt lätt för medarbetarna att byta arbetsplats och i dagens föreläsning ger hon också tips på hur hon leder det svåra arbetet med att behålla talangerna. En viktig del i det arbetet är att fråga sig, hur håller man kvar attityden, kulturen och den viktiga kommunikationen - känslan av det är ett småföretag fastän man har 400 medarbetare och fortsätter att växa i snabb takt? Alexandra jobbar medvetet med dessa ständigt aktuella frågor och som har mycket stor betydelse för ett företags framgång i dagens värld. Sevelius är en av toppkandidaterna till Juniorhandelskammarens tävling om vem som skall bli Årets unga chef 2018, vi säger stort GRATTIS till den fina nomineringen! http://nuorijohtaja.fi/kilpailu-2018/kilpailun-finalistit-2018/

 

 

Samarbetspartners: